Участници в конкурса "Усмивка на годината 2017"

Категория "Комплексно естетично възстановяване"
Категория "Композитни възстановявания"
Категория "Керамични възстановявания"
Категория "Розова естетика"
Категория "Ортодонтски случай"
Категория "Имплантологичен случай"
Категория "Студентски случай"