Участие

За да кандидатствате в конкурса, изтеглете РЕГЛАМЕНТА ЗА УЧАСТИЕ, ФОРМУЛЯРА ЗА УЧАСТИЕ, както и ИЗИСКВАНИЯТА в съответната категория.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

  ИЗИСКВАНИЯ В ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ:

"КОМПЛЕКСНО ЕСТЕТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"
"КОМПОЗИТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ"
"КЕРАМИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ"
"РОЗОВА ЕСТЕТИКА"
"ОРТОДОНТСКИ СЛУЧАЙ"
"ИМПЛАНТОЛОГИЧЕН СЛУЧАЙ"
"НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ"

 

Попълненият формуляр, заедно със снимковия материал, илюстриращ вашия случай, изпращайте онлайн(чрез всички познати платформи за споделяне на файлове: dropbox, google drive, dox.bg, wetransfer и т.н.) или на електронен носител (flash drive) в срок до 10 април 2017 г. на адреса на организаторите:

гр. София 1421, ул. Крум Попов 56-58, betahaus, ет. 3, тел. 0897 958 321