Годишните дентални награди с обновен формат през 2020 г.

Обновени критерии

Както бе съобщено още през юни, тринадесетото издание на конкурса на Dental Tribune – “Усмивка на годината” – ще е с обновена система за оценяване.

В летните месеци организаторите работиха активно по това обновяване, като в него участие взеха както избрана фокус група от професионалисти, така и международното жури. Целта на нововъведенията бе постигане на прозрачност и минимализиране на субективизма при оценяването.

Всяка категория ще има между 4 и 8 различни критерия за оценка, като всеки критерий ще се журира от 1 до 10. За сравнение, журирането на клиничните случаи в конкурса досега се осъществяваше с оценка по десетобалната система от страна на тримата журиращи.

По-долу представяме обновената система за оценяване с всички критерии по категории.

Позволение от зъботехника за участие

Друго нововъведение ще е задължителното изиск­ване на одобрение от страна на зъботехника/лабораторията за участие на клиничния случай, в който той/тя е взел/а участие. Респективно, в случай че зъботехникът е водещ на случая (тоест  страната, която подава случая кандидат), същото позволение ще бъде изисквано и от страна на денталния лекар/денталната клиника.

Задължителна финална панорамна рентгенография

Последното нововъведение за изданието през 2020аг. бе по молба на журито, а именно: задължително изискване на финална панорамна рентгенография за всяка една от категориите. „Само с финална рентгенография можем да имаме пълноценна картина на завършеното лечение“, коментира д-р Ставрос Пелеканос, член на журито в конкурса.

Крайният срок за кандидатстване в следващото издание на конкурса е 1 март 2020 г., а официалната церемония по награждаването е планирана за 9 април 2020 г.Dental Tribune