имплантологичен случай

 

описание на случая

Задължително е описанието да бъде на български и на английски език и да бъде дълго не повече от 6000 знака, като съдържа:
1. Находката.
2. Ситуацията преди лечението.
3. План на лечение:
• брой и вид на планираните, подлежащи на възстановяване зъби
• брой и размери планирани импланти
• характеристиките на обеззъбения участък
• ширина, височина и качество на алвеоларния гребен и гингивата
• необходимостта от подобряване на състоянието на кост/гингива, визирайки дълготрайната прогноза на импланта и здравето на заобикалящите го меки тъкани
• естетичните “предизвикателства”
• червена/бяла естетика, позициониране на бъдещото протетично възстановяване, възстановяване на интердентални папили, ширина на прикрепената гингива
• планираните за целта мероприятия.
4. Кратко обобщение: оценка и коментар на постигнатите резултати.


Общи препоръки за фотодокументацията

• С отстранени слюнка, налепи, храна, цименти по корони.
• Използвайте грим при лицеви снимки.
• Камерата е центрирана под правилен ъгъл.
• Използвайте фон, когато се налага.
• Не оставяйте ретрактори, огледала и други елементи в полето на снимката.
• Снимките трябва да са с добър контраст, яркост и баланс на бяло.
• Снимките трябва да са симетрични и добре изрязани.
• Спазвайте мащабирането за съответните стандарти.


Начална фотодокументация (преди лечението)


допълнителни фотографии

• Близък поглед към зоната на възстановяването
• Артикулационни контакти – петната от артикулационната хартия.
• Протрузиите – минимум имплант и съседни на възстановяването зъби.
• От оперативните интервенции (не са задължителни, но се адмирират).


СЛЕД ЛЕЧЕНИЕТО

• Да се предостави същата документация, като изискваната в етап: „Преди лечението” по-горе.
• Фотографии от процеса на изготвяне на протетичното възстановяване (не са задължителни, но ще се смятат за предимство).

НОВО! Да се представи финална рентгенография (панорамна и/или периапикална).
• Лабораторни етапи.
• Клинични етапи от протетиката.


Забележки

• Кандидатури, които се отклоняват от ясния регламент на конкурса, и които не съдържат всички задължителни фотографии, ще бъдат дисквалифицирани, и няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.
• Приемайки приложените фотографии като основен аргумент за оценка на кандидатите, журито на конкурса „Усмивка на годината” подчертава, че качеството на подадените фотографии (съгласно общофотографските и дентални изисквания) е решаващ критерий при оценката на представените случаи.