Embed Block
Add an embed URL or code. Learn more

ОРТОДОНТСКИ СЛУЧАЙ С АЛАЙНЕРИ

В тази категория участие вземат клинични случаи, решени само и единствено с алайнери или представящи етап: лечение с алайнери. 
Изискванията в категория “Ортодонтски случай с алайнери" са идентични като тези в категория "Ортодонтски случай". Вижте ги тук: