ортодонтски случай

 

описание на случая

Задължително е описанието да бъде на български и на английски език и да бъде дълго не повече от 6000 знака, като съдържа:
• кратка диагноза;
• план на лечение;
• описание на материалите по протокол, с които е работено; 
• кратко обобщение.


Общи препоръки за фотодокументацията

• С отстранени слюнка, налепи, храна, цименти по корони.
• Използвайте грим при лицеви снимки.
• Камерата е центрирана под правилен ъгъл.
• Използвайте фон, когато се налага.
• Не оставяйте ретрактори, огледала и други елементи в полето на снимката.
• Снимките трябва да са с добър контраст, яркост и баланс на бяло.
• Снимките трябва да са симетрични и добре изрязани.
• Спазвайте мащабирането за съответните стандарти.


Начална фотодокументация (преди лечението)


СЛЕД ЛЕЧЕНИЕТО

  • Да се предостави същата документация, като изискваната в етап „Преди лечението” по-горе.

  • НОВО! Да се представи финална рентгенография (панорамна и/или периапикална).


Забележки

  • Кандидатури, които се отклоняват от ясния регламент на конкурса, и които не съдържат всички задължителни фотографии, ще бъдат дисквалифицирани, и няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

  • Приемайки приложените фотографии като основен аргумент за оценка на кандидатите, журито на конкурса „Усмивка на годината” подчертава, че качеството на подадените фотографии (съгласно общофотографските и дентални изисквания) е решаващ критерий при оценката на представените случаи.