розова естетика

 

описание на случая

Задължително е описанието да бъде на български и на английски език и да бъде дълго не повече от 6000 знака, като съдържа:
• кратка диагноза;
• план на лечение;
• описание на материалите по протокол, с които е работено; 
• кратко обобщение.


Общи препоръки за фотодокументацията

• С отстранени слюнка, налепи, храна, цименти по корони.
• Използвайте грим при лицеви снимки.
• Камерата е центрирана под правилен ъгъл.
• Използвайте фон, когато се налага.
• Не оставяйте ретрактори, огледала и други елементи в полето на снимката.
• Снимките трябва да са с добър контраст, яркост и баланс на бяло.
• Снимките трябва да са симетрични и добре изрязани.
• Спазвайте мащабирането за съответните стандарти.


Начална фотодокументация (преди лечението)

рентгенографии

В зависимост от обема на възстановяването:
а) ортопантомография (преди и след);
б) пародонтален рентгенографски статус.
Препоръчително е рентгенографиите да са правени с дълъг конус на Ro апарат и паралелна техника.

Пародонталният статус съдържа 14 бр. рентгенографски снимки:
- 2 бр. горе дясно
- 3 бр. горен фронт
- 2 бр. горе ляво
- 2 бр. долу ляво
- 3 бр. долен фронт
- 2 бр. долу дясно
Желателни са снимки в захапка на горен и долен шести дясно и горен и долен шести ляво. При липса на пародонтално заболяване т.нар. пародонтален статус не е необходим, а само ретроалвеоларна рентгенографска снимка.

Фотографии


ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО представете снимки от различните етапи на хирургичния протокол.
Фотографии по време на хирургична интервенция, отразяващи всички етапи на хирургичния протокол (различен при различните хирургични интервенции). Пример на брой снимки при мукогингивална хирургия:
- разрез;
- подготовка на мястото-приемчик;
- снимка на мястото-донор и/или самата присадка;
- снимка след поставяне и/или зашиване на присадката.


СЛЕД ЛЕЧЕНИЕТО

Контролни рентгенографии:
- 6 месеца след лечението (по възможност);
- 12 месеца след лечението (по възможност);
- или по-дълъг период.
Фотографии:
Да се предостави същата фотодокументация, като изискваната в етап „Преди лечението” по-горе, в следния хронологичен порядък:
- на първия или третия ден, или когато се свалят конците;
- 1 м. след операцията или 3 м. след операцията;
- на 6 м. или 8 м. след операцията.

- Да се представи финална рентгенография (панорамна и/или периапикална).


Забележки

  • Кандидатури, които се отклоняват от ясния регламент на конкурса, и които не съдържат всички задължителни фотографии, ще бъдат дисквалифицирани, и няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

  • Приемайки приложените фотографии като основен аргумент за оценка на кандидатите, журито на конкурса „Усмивка на годината” подчертава, че качеството на подадените фотографии (съгласно общофотографските и дентални изисквания) е решаващ критерий при оценката на представените случаи.